dinsdag 12 juli 2016

De peperbus

Vanaf 1906 werden er in Den Haag ijzeren transformatiezuilen geplaatst. Dit type zuil was één van de schakels tussen de electriciteitscentrale  en de particuliere gebruiker. In de zuil werd de hoogspanning van 3kV omgezet in laagspanning van 220/127 volt.
Vanaf 1956 werden de zuilen, omdat de distributiespanning werd omgebouwd van 3kV naar 10kV, langzamerhand buiten werking gesteld. In 1981 is de laatste van dit type buiten werking gesteld. Omdat de transformatoren te groot werden voor de zuilen, werd de functie van de zuilen overgenomen door transformatiehuisjes.
Van de oorspronkelijke 228 zuilen zijn er nog slechts 6 over gebleven (Lange Voorhout, Korte Voorhout, Nieuwe Haven, Vondelstraat, Toernooiveld en Emmapark). Deze ‘peperbussen’ zijn nu gemeentelijke monumenten. Overigens zijn de transformatorhuisjes ook intussen monumenten. De zuilen deden ook dienst als reclamezuil en zodoende kon het elektriciteitsbedrijf of de gemeente extra inkomsten genereren. Nu is dat nog de enige functie van de zuil.
Emmapark, Bezuidenhout

1 opmerking: